ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เขตการปกครองของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           ตราประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 16 ชุมชน
รายชื่อนายกเทศมนตรีที่เคยบริหารงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี           รายชื่อปลัดเทศบาลที่เคยบริหารงานราชการ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ตราประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี


ความหมายของตราเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

  •                 เป็นรูปพระนารายณ์ เพราะเชื่อถือกันว่าพระนารายณ์เป็นพระพรหม เป็นพระเจ้า อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์ เมื่อมีเหตุอันใหญ่หลวง หรือมีใครมาก่อการร้ายให้แก่ มวลมนุษย์ พระนารายณ์ จะอวตารลงมาในโลกมนุษย์ เพื่อดับความทุกข์ของมนุษย์ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงได้ใช้รูปพระนารายณ์เป็นตราประจำของเทศบาลและได้ใช้มาจนถึง