ข่าวการประกวดราคา งบประมาณ พ.ศ.2555 / 1


ประกวดราคาจ้งซ่อมแซมปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.ถนนหน้าเมืองจากเชิงสะพานณรงค์ดำริ ถึง เชิงสะพานปราจีนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงเขื่นอป้องกันน้ำท่วมบริเวณหลังศาลพระหลักเมืองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (ร.ร.ท.1)
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.ขยายบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง
สอบราคาซื้อดินลูกรัง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
สอบราคาซอื้หนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล4 (อุดมวิทย์สมใจ)
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)งบประมาณ 64 | งบประมาณ 63 | งบประมาณ 62 | งบประมาณ 61 | งบประมาณ 60 | งบประมาณ 59 | งบประมาณ 58 | งบประมาณ 57 | งบประมาณ 56 | งบประมาณ 55/2 | งบประมาณ 55/1 |