ข่าวการประกวดราคา งบประมาณ พ.ศ.2557


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดำเนินการรักษาความปลอดภัย
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องส้วม โรงเรียนเทศบล6 (วัดศรีมงคล)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ตลาดสด ถนน และทางเท้า ภายในเขตเทศบลเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกำหนดตรวจรับงาน จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนปราจีนตคาม บริเวณปากซอยถนนปราจีนตคาม ซอย4
ประกาศกำหนดครวจรับงาน จ้างประบปรุงเกาะกลางถนนปราจีนตคาม บริเวณหน้าปากซอยถนนปราจีนตคาม ซอย6
ประกาศสอบราคา จ้างประบปรุงเกาะกลางถนนปราจีนตคาม บริเวณหน้าปากซอยถนนปราจีนตคาม ซอย6
ประกาศสอบราคา จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนปราจีนตคาม บริเวณปากซอยถนนปราจีนตคาม ซอย4
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีั
ประกาศ สอบราคาจ้างถมดิน
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมถนนหน้าเมือง ระยะที่ 1 (บริเวณตลาดโต้รุ่ง) ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมถนนแก้วพิจิตร กับถนนปราจีนตคาม ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปราจีนอนุสรณ์ จากเชิงสะพานณรงค์ดำริ ถึงเชิงสะพานปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตถนนปราจีนตคาม ระยะที่ 2 จากหน้าเอกภาพโฮมมาร์ท ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลดำริ ซอย 2 ตำบลหน้าเมือง
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลดำริ ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลดำริ จากสี่แยกไฟแดง ถึงถนนเทศบาลดำริ ซอย 5 ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนปราจีนตคาม ซอย 3 ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนปราจีนตคาม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและรางวี ถนนปราจีนอนุสรณ์ (คลองวัว) จากเชิงสะพานปราจีนบุรี ถึงสะพานวัดแก้วพิจิตร ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางว สายชุมชนไทนวิเชียร ซอย 4 ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ี
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปราจีนอนุสร์(คลองวัว) จากสะพานปราจีนบุรี ถึงเชิงสะพานวัดแก้วพิจิตร ระยะที่ 1 ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนปราจีนอนุสรณ์ (คลองวัว) จากเชิงสะพานปราจีนบุรี ถึงเชิงสะพานวัดแก้วพิจิตร ระยะที่ 2 ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสะพานแขวงการทางฯ ถึงโค้งบ้านพักผู้พิพากษา) ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพินิจรังสรรค์ ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปราจีนตคาม ระยะที่ 1 จากแยกร้านแสงศิลป์ ถึง หน้าเอกภาพโฮมมาร์ท ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนแจ้งพัฒนา พร้อมปรับปรุงพื้นที่หน้าโรงเรียนเทศบาล 5 ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์ไพลิน ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักถนนเทศบาลดำริ ซอย 11 (ซอยถนอมจิตร) ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแจ้งพัฒนา ซอย 2 ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยสันติสุขและปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนปราจีนอนุสรณ์ ซอย 5 ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาลดำริ ซอย 9 (ซอยสำราญ)ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปราจีนอนุสรณ์(จากโค้งบ้านผู้พิพากษา ถึงสะพานณรงค์ดำริ)ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักถนนราษฎรดำริ จากร้านปราจีนแอร์ถึงทางรถไฟ ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างซอมแซมปรับปรุงถนนริมทางรถไฟถนนอัญชนานนท์(แผนชุมชนต้นกระบก)ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนอัญชนานนท์ ตำบลหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)จำนวน 2 คัน
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาปรับปรุงขยายผิวจราจรคอมกรีตเสริมเหล็กถนนปราจีนตคาม (จากถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ถึง สุดเขตเทศบาล) และถนนปราจีนตคาม ซอย 26 และซอย 28 ตำบลหน้าเมือง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเชื่อมในซอยไทยวิเชียร ซอย 2-4 และซอย 3-4 ตำบลหน้าเมือง
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนเส้นกลาง(แผนชุมชนตรอกขจร)ตำบลหน้าเมือง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนปราจีนตคาม(จากถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี)และถนนปราจีนตคาม ซอย 26 และซอย 28 ตำบลหน้าเมือง
ประกาศสอบราคาีซื้อวัสดุรายหัว ปีงบประมาณ 2557 ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (รร.เทศบาล3วัดแก้วพิจิตร)งบประมาณ 64 | งบประมาณ 63 | งบประมาณ 62 | งบประมาณ 61 | งบประมาณ 60 | งบประมาณ 59 | งบประมาณ 58 | งบประมาณ 57 | งบประมาณ 56 | งบประมาณ 55/2 | งบประมาณ 55/1 |