ข่าวการประกวดราคา


ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าบริเวณตลาดหน้าค่ายฯ ถนนปราจีนธานีฝั่งขาเข้า
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าบริเวณตลาดหน้าค่ายฯ ถนนปราจีนธานีฝั่งขาเข้า
การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร. 1) ต.ค.58 - ก.ย.59



หน้าที่ 6                             กลับหน้าหลัก| ไปหน้า 7 | ไปหน้า 6 | ไปหน้า 5 | ไปหน้า 4 | ไปหน้า 3 | ไปหน้า 2 | ไปหน้า 1 |