ข่าวการประกวดราคา


.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
1. จ้างซ่อมป้ายประชาสัมพันธ์ LED FUll Color VDO Sing จำนวน 1 ป้าย 390,000.-บาท
2. สอบราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 4,500 ลบ.ม. 484,000.-บาท
3. โครงการจ้างก่อสร้างลานออกกำลังกายอเนกประสงค์ ค.ส.ล.พื้นขัดมัน 140,000.-บาท
4. โครงการจ้างงานตีเส้นจราจร Traffic Paint 194,800.-บาท
5. โครงการจ้างซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 141,000.-บาท
ประกาศ ผู้ชนะสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียนเทศบาล 3(วัดแก้วพิจิตร)
ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าบริเวณตลาดหน้าค่ายฯ ถนนปราจีนธานีฝั่งขาเข้า
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนสังกัดเทศบาสเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียนเทศบาล 3(วัดแก้วพิจิตร)
ประกาศ ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (ร.ร.ท.4)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าบริเวณตลาดหน้าค่ายฯ ถนนปราจีนธานีฝั่งขาเข้า
การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร. 1) ต.ค.58 - ก.ย.59หน้าที่ 6                             กลับหน้าหลัก| ไปหน้า 7 | ไปหน้า 6 | ไปหน้า 5 | ไปหน้า 4 | ไปหน้า 3 | ไปหน้า 2 | ไปหน้า 1 |