>


คำขวัญจังหวัดปราจีนบุรี     " ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี "

H Welcome To Our Site

 

 

 

 

ข่าวเทศบาลเมืองปราจีนบุรีข่าวการประกวดราคาเทศบาล


Btn Click Here  อ่านต่อLoad Counter

นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

Pic 2

นโยบายผู้บริหาร
       เสริมความรู้คู่ความดี สร้างมิตรไมตรีในชุมชน
เพื่อให้ประชาชนเป็นสุข
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี


s